De iPad in het onderwijs

Binnen het onderwijs wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het gebruik van ICT is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om een aantal doelstellingen van de school te kunnen realiseren. ICT wordt ingezet om te kunnen differentiëren zodat leerlingen individueel benaderd kunnen worden en onderwijs op maat kan worden geboden. En dat biedt weer de mogelijkheid excellentie te bevorderen.

De school beschikt op beide locaties over een uitstekend draadloos netwerk dat in staat is alle leerlingen en medewerkers gelijktijdig te bedienen. Naast schoolboeken wordt er steeds meer digitaal materiaal ontwikkeld en ingezet waardoor het aantal schoolboeken in de komende jaren geleidelijk zal afnemen.  Onze brugklasleerlingen en leerlingen die in de bovenbouw instromen starten hun schoolloopbaan bij de RSG met een iPad.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, stuur dan een mailbericht naar mevrouw S. Heuckelbach (teamleider locatie Slingerbos) of, voor locatie Levant, naar de heer F. van Bergen.

koop of huurkoop
bij Amac
GEEN koop of huurkoop bij Amac
veel gestelde vragen