Talent kleurt Flevoland

Provincie Flevoland steekt zijn nek uit met een unieke samenwerking met 5 technasia uit Flevoland. Op verschillende technische beleidsterreinen gaan honderden technasiasten aan de slag met interessante actuele vraagstukken waar de provincie nu en de komende jaren antwoorden op wil hebben. Honderd technasiumleerlingen, gedeputeerde Appelman en commissaris van de Koning Verbeek alsmede directeur Stichting Technasium waren op 31 januari bij de kick off in de Statenzaal van het provinciehuis aanwezig. Samen met de leerlingen werd het logo van 'Talent kleurt Flevoland' gelegd. In de pauze presenteerden leerlingen uit klas 2 hun ontwerpen voor de trektelpost aan het Ketelmeer. Dit waren de uitkomsten van het pilotproject met de Provincie Flevoland als opdrachtgever.